Wednesday, September 26, 2012

සප්තපර්ණී ගුහාව

බුද්ධපර්නිර්වානයෙන් තුන් මසක් ගිය කල කාශ්‍යප මහරහතන්වහන්සේ ඇතුලු 500 රහතන් වහන්සේලා විසින් ධර්මය හා විනය සංගායනා කල බව සාසන ඉතිහාසයේ සදහන් වේ.

එලෙස සංගායනාව සිදුකරන ලද්දේ අජාසත් රජු විසින් සකස් කර දුන් සප්තපර්ණී නම් වූ ගුහාවේදීය.(අජාසත් රජුගේ අභිෂේකයෙන් අටවන අවුරුද්දෙහි)


මුලින්ම සංග්‍රහ කළේ විනය නීතියයි. එය මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ විසින් උපාලි මහරහතන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නෝත්තර ලෙස විමසමින් ද ධර්මය පිළිබඳව ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසමින් ද සංග්‍රහ කරගත්හ. මෙසේ සංග්‍රහ කළ ධර්ම විනය මුඛ පරම්පරාවෙන් පවත්වා ගෙන යාමට ඒ ඒ රහතන් වහන්සේ වෙත සංගායනාවේදීම පැවරිණි. විනය ශාසනයාගේ ආයුෂය බැවින් මුලින් එය සංගායනා කැරිණි. එය පාරාජිකා පාලිය පාචිත්තිය පාලි, චුල්ලවග්ග පාලි, මහාවග්ග පාලි, පරිවාර පාලි ලෙස පොත් පසෙකි. විනය පොත් පස සංගායනා කොට මේ විනය පිටකය යැයි නම් තබා උපාලි තෙරුන් හා උන්වහන්සේගේ සිසු පිරිසට පැවරිණි. සූත්‍ර පිටකය දීඝ නිකාය, මජ්ඣිම නිකාය, සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, ඛුද්දක නිකාය, ලෙස නිකාය පසෙකි. ප්‍රථමයෙන් දීඝ නිකාය සංගායනා කොට ඒ නම් තබා ආනන්ද තෙරුන්ගේ සිසු පිරිසට ද, දෙවනුව මජ්ඣිම නිකාය සංගායනා කොට නම් තබා සැරියුත් තෙරුන්ගේ සිසු පිරිසටද, තෙවනුව සංයුක්ත නිකාය සංගායනා කොට නම් තබා මහා කාශ්‍යප තෙරුන්ගේ සිසු පිරිසට ද, සිව්වනුව අංගුත්තර නිකාය සංගායනා කොට නම් තබා අනුරුද්ධ ;තරුන්ගේ සිසු පිරිසට ද පැවරිණි.

"අප බුදුන් බුදු වූ පන්සාලිස් හවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි බුද්ධ කෘත්යනය සාධා කුසිනාරා නවර උපවර්තන නම් මලල රජදරුවන්ගේ ශාලවනෝද්යා නුයෙහි නිරුපධ්ශේෂනිර්වාණ ධාතුයෙන් පිරිනිව් සත්වන දවස් ආදාහන පූජාවට රැස් වූ සත් ලක්ෂයක් පමණ ගණනායක ක්ෂිණශ්රරවයන් වහන්සේ හා අගණිත මහ සඟ මැද ගුණයෙන් අභද්රෙ වු නමින් සුභද්රා වූ අභද්රූ වූ මහණක්හුගේ බස් අසා කලකිරුණු සිත් ඇති මහ සඟ මතු මේ ශාසනය කෙසේ පවත්වමෝදැයි මන්ත්රමණය කොට රාජ බලයෙන් මුත් නො පිළි වනැයි සිතා රජගහ නුවරට වැඳ අජාසත් රජු හට දැන් වූ කල්හි ඒ රජ තෙම මාගේ ආඥාබලයෙන් පවත්වමි. රජගහ නුවර සප්තපර්ණි නම් ගුහාදවාරයෙහි අනේකප්රටකාර විචිත්රද විත්රමකර්මාන්ත විශේෂයෙන් යුක්ත වූ දිව්යප සභාවක් හා සදෘශ වූ මණ්ඩපයක් කරවා එහි දොළොස් රියන් ඝන රන් පිළිමයක් වඩා සිව්පිළිසිඹිලියාපත් පන්සියයක් රහතන් වහන්සේ වඩා හිඳුවා බුදුන්ගේ දෙලක්ෂපන් සැත්තෑ දහස් දෙසීය පණස් ග්රින්ථ සංඛ්යායවක් ඇති සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධයෙන් යුක්ත වූ සූත්රවවිනයාභිධර්මසංඛ්යාපත පිටකත්රව පාලිධර්ම සංග්ර හ කිරීමෙන් සහ පොළොව ගුගුරුවමින් සත්කුළ පවු බමවමින් දිවිමල් දිව සුවඳ වැසි වස්වමින් සත්මසකින් ධම්මසංගායනාවසාන කරවා බුද්ධ ශාසන බැබළවූ හ."
 (රාජාරත්නාකරය-i)
"ඉක්බිත්තෙන් පන්සියයක් රහතන් වහන්සේ ඇසළ මස පුණු පොහෝ දිනයෙහි පොහොය කොටැ පෑළවිය දවස් වස් වසා, “ ඇවැත්නි! බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් සුන් බුන් තැන් සකස් කිරීම් වසයෙන් විහාර පිරිමැස්වීම් වර්ණනා කරන ලද. එබැවින් අපි ඇවැත්නි! පළමුවන මසැ සුන්බුන් තැන් සකස් කරවා විහාර පිරිමස්වම්හ.දෙවන මසැ රැස් වැ ධර්මවිනය සඞගායනා කරම්හ” යි කියා, දෙවන දවසැ අජාසත් රජ්ජුරුවනට දන්වා, උන් ගෙන් මිනිසුන් ගෙනැ සර්වඥ වචනයට පූජා කරන පිණිසැ ද, ශ්රවමණ භවත් ගෞතමයන් ගේ ශ්රානවකයෝ උන් විද්යාැමාන කල්හි මැ ප්රවතිපත්ති පුරා විහාර පිරිමැසීම් කළහ. දැන් උන් පිරිනිවී හෙයාන් විහාර හැරපියා ඒ ඒ තැන්හි පලා ගියාහ’යි යන තීත්ර්ථක වාදයෙන් ගැලවීම පිනිසැ ද, හරනා ලදින් වැටී කසළ වැ ගියා වූ අටළොස් මහා විහාරයෙහි සුන් බුන් තැන් සකස් කරවා, ‘ මහ රජ්ජුරු වෙනි! විහාර පිරිමැස්ම නිමි යේ යැ දැන් ධර්ම විනය සඞගායනා කරම්හ” යි කී සේකැ.

ඒ අසා රජ්ජුරුවන් විසින් “ යහපත ස්වාමීනි! නිශ්ශඞකිත වැ කළ මැනැව. මා ගේ ආඥා චක්රහය පවතී වයි. ස්වාමීනි! මට වදාළ මැනැව. කුමක් කෙරෙම් දැ” යි කි කල්හි “ ධර්මසඞගායනා කරන්නා වු භික්ෂුන් වහන්සේට රැස් වැ ඉඳිනා වු ස්ථානයක් වුව මැනැවැ යි “ කී සේකැ. ඉක්බිත්තෙන් රජ්ජුරුවන් විසින් “ස්වාමීනි! කොතැන්හි කෙරෙම් දැ”යි කී කල්හි “ වේහාර පර්වත සමීපයෙහි සප්තපර්ණි ගුහාද්වාරයෙහි කරන්නට වටනේ යැ”යි නී සේකැ. “යහපත ස්වාමීනි” යි කියා, අජාසත් රජ්ජුරුවෝ විශ්වකර්ම දිව්යද පුත්ර යා විසින් මවන ලද්දක් හා සමාන කොටැ මනා කොටැ විභාග කරනලද භිත්ති ස්ථම්භ සෝපාන ඇති; අනේක ප්රටකාර වූ මාලාකර්ම ලතාකර්මයෙන් විසිතුරු වූ, ලෝකයෙහි සිත්කලු වස්තු තාක් රැස් කොටැලු තැනක් වැනි වූ, දර්ශනීය වූ සාර භූෂණයන් ඇති මණ්ඩපයක් කරවා, අනේක ප්රලකාර වූ ඕලම්බ කුසුම දාමයන් වමාරන්නාක් වැනි වූ මනෝඥ වූ වියන් ඇති, සත් රුවනින් විසිතුරු වු මැණික් පිල් කඩක් වැනි වූ අනේක ප්ර්කාර වූ පුෂ්ප පූජායෙන් විසිතුරු වූ මනා කොටැ නිමවනලද භූමි කර්මාන්ත ඇති ඒ මණ්ඩපයෙහි පන්සියයක් භික්ෂුන් වහන්සේට පන්සියයක් කැප පසතුරුණු පනවා, දකුණු දිගට පිට ලා උතුරු දිගට අභිමුඛ කොටැ භාග්යපවත් වූ බුදු රජාණන් වහන්සේට වැඩැ ඉන්නට සුදුසු වූ අස්නක් හා සමාන කොටැ ධර්මාසනයක් පනවා, ධර්මාසනය මස්තකයෙහි දළකඩමය වූ විජිනි පත්රපයක් තබා “ස්වාමීනි මා විසින් කළමනා කටයුතු කොටැ නිමවන ලදැ” යි භික්ෂු සඞඝයා වහන්සේට දැන්වූහ."

( සිංහල බෝධි වංසය-x දශබල පරිනිර්වාණ කථා)

එදා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් ඇසළ පුන් පොහෝ දා රජගහනුවරදී(අද රජගලදී) පලවෙනි සංගායනාව සිදුකල හත්තක හැඩය ගත් ඒ සප්තපර්ණී ගුහාව අද දිස්වන අයුරු.

පිටතට දිස් වෙන අයුරු

වැසි දිය ඇතුලට නො ඒම සදහා කෙටූ කටාරම්

විශ්ව කර්ම නෙලීමක්

ඇතුලත සිටහෙලදිව පිහිටි මේ පූජනීය හා විශ්වකර්ම උරුමයට සමකල හැකි තවත් ආදේශකයක් තිබේද?

5 comments:

 1. herath obata mahath pin apawa denuwath kalata.Me sthanayata yana widiha apata dena ganna puluwanda.
  sthuthi

  ReplyDelete
  Replies
  1. රජගල කන්ද අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන ප්‍රාදේශීය ලේඛම් කොට්ටාසයේ තියෙන්නේ. කැලයක් මැද්දෙන් යන්න තියෙන ටිකක් දුශ්කට ගමනක්.
   මේ ලින්ක් එක බලන්න "වෙනස" වැඩසටහනෙන් රජගල පිලිබද කල වැඩසටහනක්.
   http://col3negs.com/watch.php?id=16130
   2012-09-30 දින සවස 5.00 හෝ 5.30ටත් රජගල පිලිබද වැඩසටහනක් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වෙනවා.

   Delete
 2. mr herath obata godak pin lokaya samaga me thorathuru hoyala apita beda denawata mama fb ekenn oyawa fnd kenek kara ganna baluwa eth mata oyata msg karanna ba. mamath kamathi oyath ekka fnd kenek wela thawa thawa wadiyen me thorathuru dana ganna.

  ReplyDelete
 3. Why are you silent brother.. I have been to Isigili Mountain and it is amazing..!!

  ReplyDelete