Tuesday, May 29, 2012

බුදුන් උපන් රට දැනගැනීමට නම් සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයකු වන්න

සිදුහත් කුමරා උප්පත්තිය ලැබුයේත්, ගෞතම බෝසත් තුමා උතුම් සම්බුද්ධත්වයට පත් වූයේත්, ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිදු වූයේත්, ජන්බුද්වීපයේදීය. වසර හතළිස් පහක් තරම් දීර්ඝ කාලයක් පුරා උතුම් බුද්ධ ධර්මය දේශනා කළේත් ජන්බුද්වීපයේම ජනයාට ය. ජන්බුද්වීපය යනු (ජන් + බුද් + ද්වීපය) “බුදුන් ජන්මය ලබන දීපය” යන අර්ථය ඇති මාගධී භාෂාවේ පද තුනකි.
මේ මාගධී පදයේ අර්ථයට අනුවම මේ මිහිතලය මත යම් උත්තමයකු බුද්ධත්වය නම් වූ ඒ අති උතුම් තත්ත්වයට පත් වන්නට හේතු වාසනා ලබන්නේ මෙම ජන්බුද්වීපයේදී ම පමණි. අතීතයේ ලොව්තුරා බුද්ධ බව පත් වූ සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලා මෙන්ම අනාගතයේ මේ මිහිතලය මත බුද්ධත්වයට පත් වන සියලුම බුදුවරයන් වහන්සේලාට ද ජන්මය ලබන්නට හේතු වාසනා ඇත්තේ මේ දීපයේදී ම පමණි. ජන්බුද්වීපය යන නම යම්කිසි රටක හෝ ප්‍රදේශයක හෝ නාමයක් නොවේ.
බුදු කෙනකුගේ උපතක් සිදු වන්නට සුදුසු වූ විශ්ව ශක්තිය කේන්ද්‍ර ගත වූ ස්ථාන එකකට වැඩි ගණනක් මේ මිහිතලය මත ඇත්තේ ද නැත. එවන් විශ්ව ශක්තිය කේන්ද්‍ර ගත වූ ස්ථාන ඇත්තේ එකක් ම පමණි. එවන් වූ ස්ථානය ජන්බුද්වීපයේ මධ්‍ය මණ්ඩලය නමින් හැඳින්වේ. ඒ අති ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසා, ලොව්තුරා බුද්ධත්වයට පත් වන උත්තමයා ගුරු උපදේශ රහිතවම ස්වයංභූ ඥානයෙන්ම ඒ උතුම් තත්ත්වයට පත් වීමට නම් නියත වශයෙන්ම ජන්බුද්වීපයේම උපත ලබා එහි මධ්‍ය මණ්ඩලයේ පිහිටි විශ්ව ශක්තිය කේන්ද්‍ර ගත වූ එකම නිශ්චිත ස්ථානයකදී නියත බෝධි මූලයකදීම මේ සිදු වීම සිදු විය යුතුය. ලොව්තුරා බුද්ධත්වයට පත් වීම ධර්ම නියාමයට අනුවම සිදු වන නියත සිදු වීමකි.
මේ මහා භද්‍ර කල්පය තුළ මේ මිහිතලය මත, අතීතයේ බුද්ධත්වයට පත් වූ සියලුම බුදු පියාණන් වහන්සේලාට එම උතුම් ලොව්තුරා බුද්ධත්වයට පත්වන්නට උපකාර වූ නිජ බිම නම් ජන්බුද්වීපයයි.
මෙම උත්තරීතර වූ අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ජන්බුද්වීපය පිහිටා තිබෙන්නේ කොහේද කියා අප සැක හැර දැන ගත යුත්තේ ඇයි ද යන්න හේතු වන කරුණක් මෙහිදී ප්‍රකාශ කළ යුතුව ඇත. එනම් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ එන පරිදි ගෞතම බුදු පියාණන් පිරිනිවන් පාන්නට විනාඩි පහකට පමණ කාලයක් ඉතිරි ව තිබිය දී අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්ද හාමුදුරුවන් ගෞතම බුදු පියාණන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් විචාළේ ය. ඒ ප්‍රශ්නය නම්,
“භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ වසර හතළිස් පහක් මුළුල්ලේම දෙවි මිනිසුන්ට බණ දේශනා කරමින් බුදු කට හඬ ලබා දෙමින් බුදු රුව දැක ගනිමින් බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වෙන්නට අවශ්‍ය පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය දෙවි මිනිසුන්ට ලබා දුන්නා. දැන් ඔබ වහන්සේ පිරිනිවීමෙන් පසුව ඉදිරි කාලයේ දී දෙවි මිනිසුන්ට බුදුරුව බුදු කට හඬ බුද්ධ ශක්තිය ලබා ගන්නට ක්‍රමයක් නැතිව ලෝකයාට පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය ලබා ගන්නට බැරි වීම නිසා සෝතාපන්න ඵලයට හෝ පත් වන්නට ක්‍රමයක් නැති වෙනවා නේද” යන ප්‍රශ්නයයි.
බුද්ධ ශක්තියට අනුගත නොවී පරිතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය නොලබා සම්මා දිට්ඨීයට පත් නොවී ස්වයං ශක්තියෙන් සෝතාපන්න ඵලයට හෝ පත් වන්නට පෘථග්ජන මිනිසකුට නොහැකිය.
චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නටත් සම්මා දිට්ඨියට පත් වන්නටත් යමකු සෝතාපන්න අංගයන් හතර ම සම්පූර්ණ කර ගත යුතුමය.
01. “සස්පුරිස සංසේවෝ” යනුවෙන් පෙන්වා වදාළ පළමු වන අංගය සම්පූර්ණ වන්නේ ස්වයංභූ ඥානයෙන්ම චතුරාර්යය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අරහත් මග ඵලයට පත් වූ ලොව්තුරා බුදු පියාණන් ජීවමානව දැකීම හා බුදු පියාණන්ගෙන් බණ ඇසීම හෝ මග ඵලයකට පත් වූ බුද්ධ ශ්‍රාවකයකුගෙන් බුද්ධ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම යන කරුණු සම්පූර්ණ කර ගැනීමෙන් පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍යය ලැබීමෙනි.
ආනන්ද හාමුදුරුවන් එසේ ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාවේදී බුදු පියාණන් වහන්සේ ආනන්ද හිමියන් අමතා මේ ආකාරයට ප්‍රකාශ කර ඇත.
“චත්තාරි මානි ආනන්ද,
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයානි, සංවේජනීයානි ඨානානි
කතමානි චත්තාරි”
01. ඉධ තතාගතෝ ජාතෝති ආනන්ද
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයානං, සංවේජනීයානං ඨානං

02. ඉධ තතාගතෝ අනුත්තරෝ සම්මා සම්බෝධිං
අභිසම්බුද්ධෝති ආනන්ද
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයානං සංවේජනීයානං ඨානං

03. ඉධ තතාගතෝ අනුත්තරං ධම්මචක්කං
පවත්තිතන්ති ආනන්ද
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයාතං සංවේජනීයානං ඨානං

04. ඉධ තතාගතෝ අනුපාදිසේයාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බුතෝනි ආනන්ද, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයානං සංවේජනීයානං ඨානං
“ආනන්ද නිවන් මඟ සොයන ධර්ම මාර්ගයේ යන පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය ලබා ගත් (ආර්යයන් වහන්සේ නමකගෙන් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසීම) ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයින්ට දස්සනේන සම්පන්න වීමට චිත්ත ප්‍රසාදයක් ඇති කර ගෙන සම්මා දිට්ඨියට පත් වන්නට සෝතාපත්ති මාර්ගයෙන් සෝතාපත්ති ඵලයට පත්වන්නට - බලවත් ලෙසින්ම උපකාර වන, උපකාර කර ගත හැකි ස්ථාන හතරක් දැක බලා වැඳ පුදා ගෙන සිත පහත් කර ගැනීමට සුදුසු ය. මේ ස්ථාන හතර නම්,
01. සිදුහත් කුමාරයාගේ උපත සිදු වූ ස්ථානය.
02. ගෞතම බුදු පියාණන් අනුත්තර සම්මා සම්බෝධියට පත් වූ ස්ථානය.
03. ගෞතම බුදු පියාණන් ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ ස්ථානය.
04. ගෞතමයන් වහන්සේ අනුපදිසේස නිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑ ස්ථානය යන හතරයි.
ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයා යනු නිවැරැදිව ධර්මය අසා පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය ලබා ගෙන බුද්ධ ධර්ම මාර්ගයම අනුගමනය කරන සෝතාපන්න මාර්ගයේම ගමන් කරන කෙනකු ගැන හැඳින් වූ විශේෂණ පදයකි. දැඩි රාගයෙන් ද්වේශයෙන් හා මෝහයෙන් මුළා වූවකු සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයකු වන්නේ නැත. සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයකු වීමට,
01. සත් පුරුෂ සංසේවෝ (මගඵල ලාභී උත්තමයකු කල්‍යාණ මිත්‍රයකු සේ ඇසුරු කිරීම)
02. සිරි සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම.
03. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කිරීම (හේතුඵල දහමට අනුව කල්පනා කිරීම)
04. ධම්මානුධම්ම පටිපදාව (ධර්මානුකූලව හැසිරීම)
මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන තැනැත්තා සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයෙකි. මේ මාර්ගයේ ගමන් කර පුද්ගලයාට නැතහොත් සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස තත්ත්වයට පත්වූ යමෙකුට එනම් සෝතාපන්න මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනෙකුට “දස්සනීයානං - සංවේජනීයානං” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළ සෝතාපන්න ඵලයට (දස්සනේන සම්පන්න වීමට) පත්වීමට නම් බුද්ධත්වයට සම්බන්ධ වූ මේ උතුම් ස්ථාන හතරින් එකක් හෝ දැක බලා වැඳ පුදා හිත පහදා ගත යුතු යන්නය. බුද්ධ ශක්තියට අනුගත විය හැක්කේ එවිටයි. එදා බුදු පියාණන් වැඩ සිටි යුගයේ නම්, ශ්‍රාවක මහ රහතුන් වැඩ සිටි යුගයේදී නම් මේ ස්ථාන එතරම් වැදගත් වූයේ නොවේ. එයට හේතුව බුද්ධ රූපය, බුද්ධ දර්ශනය, බුද්ධ කටහඬ ශ්‍රවණය කිරීමට ආදි ඒ බුද්ධ ශක්තිය එදා ජීවමානව ලැබුණු නිසාවෙනි.
නමුත් අද නිවැරැදි ලෙසින් ම මේ බුද්ධ ශක්තිය ලබාගත හැකි වන්නේ මේ ස්ථාන නිවැරැදිව ම දැන දැක බලා වැඳ පුදා ගැනීමෙන් ය.
මේ ස්ථාන වැඳ පුදා ගත යුතු වන්නේ රාගයෙන්, ද්වේශයෙන්, මෝහයෙන් මුළා වූ අඥාන දුප්පඤ්ඤස්ස පුද්ගලයන් නොව සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයන් ම පමණි. ඒ නිසා පළමු ව පංචශීල ප්‍රතිපදාව ආරක්ෂා කරමින් රාග, ද්වේශ, මෝහය තුනී කරගෙන ආර්යන් වහන්සේ නමකගෙන් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කර ධම්මානු ධම්ම පටිපදාවේ හැසිරි සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයකු වන්න. - මේ යුගයේ අපගේ පිං බිමේ මගඵල ලාභී ආර්යන් වහන්සේලා වැඩ සිටිති. උන්වහන්සේලා ශීල, සමාධි ප්‍රඥාව නමැති ත්‍රීශික්ෂාව මුල්කර ගත් ශ්‍රී සද්ධර්මයම දේශනා කරති.
ඔබ සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයෙක් වූ විට අති පූජ්‍ය මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර ස්වාමින් වහන්සේ ඵල සම්පත්තියෙන්ම සැක හැර දැනගත් අවබෝධ කර ගත් ලෝකයාට කිසිදු අඩුවක් නැතිව දේශනා කළ හෙළිදරව් කළ මේ පූජනීය ස්ථාන පිළිබඳව හා එහි සත්‍යතාවය ඔබට ද වැටහෙනු ඇත. ඔබ දැන් කළ යුතුව ඇත්තේ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරමින් බුදුන් උපන්නේ ඉන්දියාවේ ද ශ්‍රී ලංකාවේ ද කියා තර්ක කිරීම නොව සද්ධස්ස කුල පුත්තස්ස වී මේ පිං බිමේ ඇති එම පූජනීය ස්ථාන එකක් හෝ වැඳ පුදාගෙන බුද්ධ ශක්තියට අවතීර්ණ වී තම සංසාර ගමන නවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වන මග පාදා ගැනීමයි.


ශාස්ත්‍රපති නීල් සේනාරත්න 
-----------------------------------------------
 ඉහත ඇත්තේ ඉතා වැදගත් ලිපියකි. තවත් දෙයක් එකතු කිරීමට මට සිතුනා. මේ ගැන හෙලිකරාම මේ ස්ථාන බොරු කියලා පරද්දන්න බැරි බව දැනගත්තාම  කරන්නේ මේ ස්ථාන වැඩක් නෑ,ඕවා හොයලා වැඩක් නෑ කීමට පෙලබිමයි. මේ ස්ථාන වැඩක් නැත්නම් පහත් ඒවා කොහෙත්ම වැඩක් නැත.

පෙරහැරවල්,දාගැබ්,පන්සල්,පිලිම වන්දනා,දාතු වන්දනා,විවිධ පූජා විධි ඇතුලු සියලුම ආමිස පූජාවන්...

බුදුන් උපන් දේශය වැඩක් නෑ කියා ඉවත් කිරීමට පෙර ඉහත දේ ඉවත් කර ඉන්න. ඉන්පසු බුදුන් උපන් දේශයේ වැදගත්කම ගැන කතාකරන්න..

නිවැරදි ජන්බුද්වීපය සොයාගැනීම යනු සිරි සද්ධර්මය මතුවීමේ අතුරු ප්‍රතිඵලයකි.

සද්ධස්ස කුල පුත්‍රයකු වන්න

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. අන්ධයින් සේ විකෘති ඉතිහාසයට වඳිමින් සිටියවුන්ට සත්‍ය ඉතිහාසය පහදා දී මේ කරණ හෙළිදරව්ව හේතුවෙන් ඔබට යහපතක්ම වේවා... සසර සැරි සරණ තුරු පුහුදුන් ජනී ජනයා නිසි මග යොමු කරමින් ආශ්‍රවයන් ක්ෂය කරගන්නා තෙක් ම මේ කුසල් බලය පවතීවා

    ReplyDelete
  3. බෞද්ධයන් වූ සියලු දෙනාම අවබෝධ කරගතයුතු කරුනු කිහිපයක් මෙහි ඇතුලත්ය. ඔබගේ සියලු යහපත් අරමුණු සඵල වේවා...

    ReplyDelete